الاثنی عشریة فی الاصلاة صفویه

نظر شما:

تالیف ابومنصور حسن عاملی، نستعلیق و نسخ محمدتقی بن الیاس سلطانپوری در ۱۱۱۰، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه ی اصفهانی در ۳۱ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای سرطبله دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۶۱/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدتقی‌بن الیاس سلطانپوری (کاتب) ابومنصور حسن بن زین الدین عاملی (مؤلف)
موضوع اثر : نماز
تاریخ خلق : ۱۱۱۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه اصفهانی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان