الشلیة لمن کفت عینه خوارزمشاهیان

نظر شما:

تالیف محمود بن عمر زمخشری خوارزمی (۴۶۷ - ۵۳۸ ق.)، نسخ محمد بن ابی یوسف در روز پنجشنبه پایان رجب ۵۸۹، عنوان و نشان شنگرف، یادداشتی از احمد بن حسین بن علی که بخشی از یادداشت ازبین رفته، دارای مهر گویا محمد بن یوسف طباطبایی، بر کاغذ دولت آبادی در ۵ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف و گوشه ها تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۲۲/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن ابی‌یوسف عمر (خطاط) محمود بن عمر زمخشری (مؤلف)
موضوع اثر : پند و اندرز
تاریخ خلق : رجب ۵۸۹ قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت‌آبادی، چرم تیماج، کاغذ ابری فرنگی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان