رساله در طب خوارزمشاهیان

نظر شما:

احادیثی در باب طب از ائمهٔ اطهار(ع) با ذکر اسانید آنها. از این عنوان نمونهٔ دیگری در کتابخانه‌های ایران شناسایی و معرّفی نشده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۲۶/۰۰۳
پدید آورندگان : قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۸۵۴ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه ختایی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان