خواص الاشیاء صفویه

نظر شما:

نسخ مولانا نصرالله در ۱۰۶۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای چند مهر ناخوانا در صفحه آغاز و انجام، بر کاغذ ترمه در ۹۹ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی ضربی لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۶۴/۰۰۰
پدید آورندگان : خواجه مولانا نصرالله (کاتب)
موضوع اثر : اقسام علم
تاریخ خلق : ۱۰۶۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان