حل حدیث "لیس علی الامام سهو و لا علی من خلف الانام" قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمدباقر مجلسی معروف به علامه مجلسی و مجلسی ثانی فقیه شیعه در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی(۱۰۳۷ - ۱۱۱۰)، نسخ ابن عبدالله کاشب در ۱۲۷۲، عنوان و نشان شنگرف، با مهر سید باقر بن محمد موسوی، بر کاغذ پسته ای در ۳۰ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۹۰/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (مؤلف) ابن عبدالله کاشب (کاتب)
موضوع اثر : امامت
تاریخ خلق : ۱۲۷۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, نسخه خطی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان