قصاید میمیه و رائیه و نونیه و میمیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخ ۱۲۶۰، تملک مرتضی بن ابراهیم نجفی در ۱۲۸۴ و تملک کاظم بن الحسینی العاملی در ۱۲۹۰، دارای دو مهر ناخوانا، بر کاغذ فستقی در ۲۶ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری فرنگی و عطف و گوشه ها تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۶۹/۰۰۹
موضوع اثر : شعر عربی
تاریخ خلق : ۱۲۶۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، رویه ابری فرنگی ، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان