القصیدةالتائیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف شیخ شریف گویا از خاندان ابی جامع عاملی، نسخ سده ۱۳، تملک مرتضی بن ابراهیم نجفی در ۱۲۸۴ و تملک کاظم بن الحسینی العاملی در ۱۲۹۰، دارای دو مهر ناخوانا، بر کاغذ فستقی در ۳ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری فرنگی و عطف و گوشه ها تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۶۹/۰۰۶
پدید آورندگان : شریف عاملی (شاعر)
موضوع اثر : شعر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج، رویه کاغذ ابری،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, نسخه خطی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان