جامع‌المقاصد فی شرح‌القواعد صفویه

نظر شما:

تالیف علی بن عبد العالی معروف به محقق ثانی و محقّق کَرَکیِ جبل عاملی درگذشته ۹۴۰، از علمای بزرگ عصر صفوی، نسخ ، تملک و مهر محمد علی بن محمدحسین الحسینی در ۱۳۰۷، تملک کمال الدین محمود بن محمد الحسینی، تملک عبدالعال بن لطف الله، بر کاغذ ترمه در ۱۰۷ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف و گوشه تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۵۹/۰۰۲
پدید آورندگان : علی بن حسین محقق کرکی (مؤلف) حسن بن یوسف علامه حلی (مولف اولیه)
موضوع اثر : فقه جعفری
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج، رویه کاغذ ابری،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان