ریاض‌المسائل و حیاض‌الدلائل قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف سید علی طباطبائی، نسخ مولف در روز سه شنبه پایان سفر، از نکاح تا لعان، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر «کفی بربک هادیا» و مهر محمد کاظم، بر کاغذ فستقی در ۲۴۵ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج طوسی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۲۲/۰۰۰
پدید آورندگان : علی طباطبائی (کاتب) علی طباطبائی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, نسخه خطی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان