پرسش و پاسخ خواجه طوسی و قونوی

پرسش و پاسخ خواجه طوسی و قونوی، نسخ و نستعلیق، بر کاغذ ترمه در ۱۱ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۴۱/۰۰۵
پدید آورندگان : محمد بن محمد نصیرالدین طوسی (نویسنده) محمد بن اسحاق صدر الدین قونوی (نویسنده)
موضوع اثر : فلسفه/ پرسشها و پاسخها
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : فلسفه, نسخه خطی, نستعلیق