الاستبصار فیما اختلف من الاخبار صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی (۳۸۵ - ۴۶۰)، شیخ‌الطایفه و شیخ، از علمای ایرانی شیعه در قرون چهارم و پنجم هجری، نستعلیق حسین علی سبزواری در ذیحجه ی ۱۰۲۰، عنوان و نشان شنگرف، آغاز افتاده، دارای یادداشت بلاغ قرائت، بر کاغذ ترمه در ۴۳۲ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۶۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن حسن طوسی (مولف) حسین‌علی سبزواری (کاتب)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۲۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان