نظم‌اللئالی بالؤلوئیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ابوالقاسم قاری زنده در ۱۰۸۳، نستعلیق محمد حسن لامسی در روز چهارشنبه جمادی الثانی ۱۲۳۵، عنوان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۱۱ برگ ۱۰ تا ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۸۲/۰۰۴
پدید آورندگان : محمد حسن لاسمی (کاتب) ابوالقاسم قاری (مؤلف)
موضوع اثر : قرآن/تجوید
تاریخ خلق : ۱۲۳۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : سفید و آبی
جنس : کاغذ فستقی، رویه کاغذ ابری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, نستعلیق
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان