بصائرالدرجات صفویه

نظر شما:

تألیف صفار، نسخ ملک حسین بن عنایت الله بن علی در ۷ محرم ۱۰۷۳ق، با بلاغ قرائت، کاغذ ترمه، قطع نیم ربعی و جلد تیماج قهوه ای با آستر ابری.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۵۲/۰۰۱
پدید آورندگان : ملک حسین‌بن عنایةالله‌بن علی (کاتب) محمد بن حسین صفار (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه/ چهارده معصوم
تاریخ خلق : ۱۰۷۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج قهوه ای با آستر ابری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان