شرح بیست باب طوسی صفویه

نظر شما:

از عبدالعلی بیرجندی (ف:۹۳۴ق) که در ۸۸۹ق ساخته است نستعلیق سده ۱۲ق محشّی عنوان و نشان و رقم به شنگرف دارای جدول و اشکال نجومی کاغذ فستقی قطع وزیری کوچک جلد تیماج سرخ لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۸۵/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالعلی بن محمد بیرجندی (شارح) محمد بن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/نجوم اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، تیماج سرخ لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان