الافق‌المبین صفویه

نظر شما:

از میرداماد استرآبادی (ف:۱۰۴۰ق). نسخ سده ۱۱ق. مجدول به زر محرّر. عنوان و نشان از شنگرف. کاغذ ترمه در برخی موارد متن ترمه و حاشیه سفید. قطع رقعی. جلد تیماج یشمی ضربی نو.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۹۱/۰۰۰
پدید آورندگان : میر محمد باقر بن محمد میر داماد (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه نخودی در متن و سفید در حاشیه، تیماج یشمی ضربی نو،
تکنیک : دست نویس، ضربی نو،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان