موش و گربه به فارسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

از عبید زاکانی (ف: ۷۷۲ق)، آغاز افتاده، نستعلیق سدهٔ ۱۳ق، کاغذ فرنگی الوان، قطع وزیری کوچک، جلد تیماج لایی سیاه.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۱۸/۰۰۱
پدید آورندگان : عبید الله عبید زاکانی (شاعر)
موضوع اثر : شعر طنزآمیزفارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : تیماج لایی سیاه،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان