سواد رقعه میرزا طاهر نصرآبادی به میرزا طاهر وزیر موقوفات صفویه

نظر شما:

شکسته نستعلیق چلیپای سدهٔ ۱۱ق، کاغذ ترمه الوان، قطع رقعی، جلد رویه کاغذ ساغری.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۲۵/۰۱۷
پدید آورندگان : محمدطاهر نصرآبادی (نامعلوم) محمد حسینی قاینی (کاتب)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۹۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : متن و حاشیه رنگارنگ، رویه کاغذ ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، رویه کاغذ ،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان