شعر خاقانی و ظهیر فاریابی و دیگران صفویه

نظر شما:

شکسته نستعلیق چلیپای محمد حسینی قاینی در ۱۰۹۷ق در متن و هامش، کاغذ ترمه الوان، قطع رقعی، جلد رویه کاغذ ساغری.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۲۵/۰۲۱
پدید آورندگان : محمد حسینی قاینی (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی/ مجموعه‌
تاریخ خلق : ۱۰۹۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : متن و حاشیه رنگارنگ، رویه کاغذ ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، رویه کاغذ،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان