حاشیة تحریرالقواعد المنطقیة فی شرح الرسالةالشمسیة تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

مؤلف ناشناس. نستعلیق تحریری قدیمی ابوشامه بن حسن در ۸۶۸ق. عنوان و نشان به شنکرف. کاغذ ترمه. قطع رقعی. جلد رویه ابری.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۴۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد قطب‌الدین رازی (نامعلوم) علی‌بن عمر کاتبی قزوینی (نامعلوم) ابوشامةبن حسن (کاتب)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/ منطق
تاریخ خلق : ۸۹۸ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه ابری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، رویه ابری،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان