مجلی مرآةالمنجی یا جمع‌الجمع یا مجلی‌السرائر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

از ابن ابی جمهور احسایی (ف: ۹۴۰ق). نسخ محمد بن محمدرحیم جنابدی النودهی در ۲۴ جمادی الاول ۱۲۳۸ق. عنوان و نشان به شنگرف. کاغذ فستقی. قطع رقعی. جلد رویه ابری فرنگی با حاشیه و عطف تیماج سیاه.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۵۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمدرحیم گنابادی (کاتب) محمد بن زین الدین ابن ابی جمهور (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان/اخلاق عرفانی
تاریخ خلق : ۱۲۳۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، رویه ابری فرنگی با حاشیه و عطف ت،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان