ابن ابی جمهور

ابن ابی­‌جمهور محمّد بن زین­‌الـدّین علی بن‌ ابراهیم‌ بن‌ حـسن‌ بن ابراهـیم ‌بن ‌ابی­‌جمـهور اَحسائی/ لَحـصاوی‌ (زنده ‌در۹۰۴ ق) فقیه‌، محدّث‌ و متکلّم‌ِ صوفی­‌مشرب‌ِ شیعی‌ امامی است‌. در نیمة اول‌ سدۀ ۹ ق ‌در شهر احساء/ لحصاء بحرین‌ به‌­دنیا آمد‌. وی‌ ابتدا نزد فضلای‌ احساء علوم‌ متداول‌ را فرا گرفت‌ و از محضر پدر خود بهره‌ها برد، سپس‌ به‌ عراق‌ سفر کرد و در نجف‌ به‌ حلقة شاگردان‌ شیخ‌ شرف‌الدین‌ حسن‌ بن‌ عبدالکریم‌ فتّال‌ پیوست‌ و از او اجـازة روایت‌ گرفت‌. ابن‌ ابی­‌جمهور بقیة عمر خود را در خراسان‌ گذرانید و همواره‌ میان‌ طوس‌ و شهرهای‌ دیگر در سیر و سفر بود. در طوس‌ علاوه‌ بر تدریس‌ و تألیف‌، با علمای‌ اهل‌ سنّت‌ در اثبات‌ حقّانیت‌ مذهب‌ تشیّع‌ و خلافت‌ علی‌ (ع‌) مناظراتی‌ داشته‌ است‌.

نظر شما: