مجلی مرآةالمنجی یا جمع‌الجمع یا مجلی‌السرائر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۸۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدصادق‌بن حسن طالقانی (خطاط) ابن ابی جمهور محمد بن زین العابدین احسائی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان / کلام
تاریخ خلق : ۱۱۱۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان