عین‌الحیاة صفویه

نظر شما:

از علامه محمدباقر مجلسی (ف:۱۱۱۰ق) که در ۱۰۷۳ق ساخته است. نسخ محسن بن محمدتقی در ۱۲ جمادی الثانی ۱۰۸۲ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری بزرگ جلد تیماج قهوه ای نو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۸۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقربن محمدتقی مجلسی (مولف) محسن‌بن محمدتقی (کاتب)
موضوع اثر : احادیث اخلاقی/ اخلاق اسلامی
تاریخ خلق : ۱۰۸۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج قهوه ای نو،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان