کمال‌الدین و تمام‌النعمة صفویه

نظر شما:

تألیف ابن بابویه قمی رازی (ف: ۳۸۱ق) نسخ اسماعیل بن محمدقاسم نایینی در محرم ۱۰۲۱ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ فستقی قطع وزیری بزرگ جلد تیماج قهوه ای سرطبل دار
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۰۶/۰۰۰
پدید آورندگان : اسماعیل‌بن محمد نایینی (کاتب) محمد بن علی ابن بابویه (مؤلف)
موضوع اثر : مهدویت
تاریخ خلق : ۱۱۲۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، تیماج قهوه ای سرطبل دار،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان