شرح دیوان حافظ شیرازی

نظر شما:

نسخ و شکسته نستعلیق سده ۱۳ق کاغذ فرنگی آهارمهره قطع نیم ربعی جلد تیماج قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۸۲/۰۱۱
پدید آورندگان : محمدبن حبیب‌الله (شارح.) شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : دیوان/ نقد و تفسیر/ شعر فارسی
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
واقف : حاج حسین آقا ملک