غررالحکم و دررالکلم آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

تألیف ناصح (تاج) الدین ابوالفتح عبدالواحد تمیمی آمدی (ف: ۵۵۰ق) نسخ معرّب علی بن اسماعیل بن یوسف بن خمرتگین در ۱۳ رمضان ۷۱۹ق در بغداد کاغذ دولت آبادی قطع وزیری متوسط جلد تیماج قهوه ای ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۳۷/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن ابیطالب (ع)، امام اول (مولف) عبدالواحدبن محمد آمدی (گردآورنده) علی‌بن اسماعیل ابن‌خمرتگین (کاتب)
موضوع اثر : کلمات قصار/احادیث شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان