الجامع‌الصحیح تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

تالیف محمد بن اسماعیل بخاری، نسخ محمد بن احمد بن یوسف جشی در دمشق در ۷ رمضان ۸۲۸، با پیشانی و ترنج زرین، جدول به زر، عنوان و نشان شنگرف و زر، تملک محمد بن احمد بن محمد ابوبکر کندری در صفر ۹۳۵، یادداشت تملک عبدالسلام امام مکه که آن را بر یوسف ارمیوی و شمس الدین داودی و شمس الدین مظفر در رمضان ۹۴۶ خوانده و اجازه گرفته، یادداشت تملک فرهاد میرزا در ۲۳ ربیع الاول ۱۲۸۵، بر کاغذ دولت آبادی در ۱۸۳ برگ ۱۳ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه پارچه ای با سجاف تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۴۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن احمد الجشی (کاتب) محمد بن اسماعیل البخاری (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث اهل سنت
تاریخ خلق : ۸۳۸ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، رویه پارچه ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، جدول و کمند، دست ساز، تذهیب،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : جدول, پیشانی, نسخه خطی
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان