المفصل فی صناعةالاعراب ایلخانان

نظر شما:

تالیف محمود بن عمر زمخشری، نسخ سده ۸، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت خریداری زین العابدین با مهر وی، خریداری شرف الدین علی لاری با مهر وی، یادداشت تملک شریف، یادداشت خریداری و مهر گویا رضی بن الایمن، بر کاغذ دولت آبادی در ۱۳۵ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی سرطبل دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۳۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمود بن عمر زمخشری (مؤلف)
موضوع اثر : زبان عربی/معانی و بیان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان