اللمعةالحلیة فی معرفةالنیة تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

تألیف ابن فهد حلّی (ف: ۸۴۱ق) میان نسخ و تعلیق در ۲۲ ذیقعده ۸۳۶ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ دولت آبادی قطع نیم ربعی جلد رویه کاغذی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۳۰۸/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد بن محمد ابن فهد حلی (مؤلف)
موضوع اثر : نیت/عقاید شیعه
تاریخ خلق : ۸۳۶ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، رویه کاغذی ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان