مشارق‌الانوار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تألیف شیخ رجبعلی برسی نسخ علی نقی بن میرمحمدصادق حسینی گرمرودی ترکی در دهه سوم صفر ۱۲۶۲ق عنوان به شنگرف مجدول به زر محرّر کاغذ فستقی قطع وزیری متوسط جلد تیماج یشمی ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۷۶/۰۰۲
پدید آورندگان : رجب‌بن محمد حافظ برسی (مولف) علی نقی بن محمد صادق حسینی گرمرودی (کاتب)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۱۲۶۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی مجدول، مطلای فرنگی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان