المصارعات صفویه

نظر شما:

تألیف حکیم محمد شهرستانی شکسته نستعلیق بی نقطه در ۱۰۲۰ق کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد تیماج سبز
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۰۸/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد علی شهرستانی (مؤلف)
تاریخ خلق : ۱۰۲۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان