رساله‌ای عرفانی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۱۰/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدبن علی ابی العربی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۱) تا قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان