الحسنیة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۱۷/۰۰۰
پدید آورندگان : علی کرمانی (مؤلف) احمدبن فتح‌الله تمیمی (کاتب)
موضوع اثر : زیارتگاههای اسلامی (نجف)
تاریخ خلق : ۹۹۶ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، ابری سازی، تذهیب و جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان