النطق‌المفهوم من اهل الصمت‌المعلوم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۵۷/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالرحمن‌ بن علی ابن جوزی (مؤلف)
موضوع اثر : صوت‌شناسی/ صدا
تاریخ خلق : ۱۲۹۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان