حاشیة الروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۹۱۴/۰۰۲
پدید آورندگان : ابوالقاسم بن محمدابراهیم اصفهانی (شارح و مولف)
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن، مقوا،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی