تقریرات درس صاحب فصول

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۹۱۴/۰۰۷
موضوع اثر : منطق
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن، مقوا،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی