بندی از حاشیه و توضیح الروضةالبهیة

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۹۱۴/۰۱۱
موضوع اثر : فقه جعفری
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن، مقوا،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی