میزان‌الاشعار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف علم الهدی محمد کاشانی، نستعلیق محمدشفیع بن محمد مقیم در ۳ صفر ۱۱۲۳، عنوان و نشان شنگرف، با حواشی «منه»، در سال ۱۲۰۸ وارد کتابخانه سلطان مراد شده، دارای مهر محمد، مهر محمد مهدی الحسینی و مهر جعفر الحسینی، بر کاغذ ترمه در ۱۵ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۰۷/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد کاشانی (مؤلف) محمدشفیع‌بن محمدمقیم (کاتب)
موضوع اثر : نقد و تفسیر شعر/ اسلام و شعر
تاریخ خلق : ۱۲۲۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان