مثنوی نصایح ملا عبدالغفور قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نصایح ملا عبدالغفور، نستعلیق محمد حسین پسر شاعر در ربیع الاول ۱۲۲۳ در تهران در خانه محمدرضا دیلمانی، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی آبی در ۳ برگ ۴۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۴۱/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدحسین (کاتب) ملا عبدالغفور (مؤلف و شاعر)
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۲۲۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان