حدیقةالشیعه ملا احمد اردبیلی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ملا احمد اردبیلی، جلد دوم، نسخ و نستعلیق میرزا بابا بن محمدجعفر در ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۲۵ در تهران، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی آبی در ۱۷۰ برگ ۳۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۴۱/۰۰۵
پدید آورندگان : احمدبن محمد مقدس اردبیلی (مؤلف) میرزا بابا بن محمدجعفر (کاتب)
موضوع اثر : کلام شیعه/ ائمه اثناعشر
تاریخ خلق : ۱۲۲۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان