صغری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق ۱۲۵۹، نوشته شده برای میر فاضل سلماسی، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر ملا هادی، دارای مهرفاضل الحسینی، بر کاغذ فستقی حنایی در ۳ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۰۰/۰۰۲
موضوع اثر : منطق
تاریخ خلق : ۱۲۵۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : حنایی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان