روزنامه ابومعشر بلخی برای پادشاه بلخ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ابوالمعشر بلخی، نستعلیق سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، یادداشتی در ختم انا اعطینا، بر کاغذ فستقی آبی در ۱ برگ ۳۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۴۱/۰۰۷
پدید آورندگان : ابومعشر بلخی (مؤلف)
موضوع اثر : وقایع تاریخی
تاریخ خلق : ۱۲۲۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان