روزنامه صفویه

نظر شما:

تالیف ابومعشر بلخی به دستور سلطان محمود، نستعلیق سده ۱۱، عنوان شنگرف، بر کاغذ ترمه در هامش ۳ برگ نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۷۷/۰۰۹
پدید آورندگان : ابومعشر بلخی (مؤلف)
موضوع اثر : روزنامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان