شرح الزیارة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف شیخ احمد احسایی، شکسته نستعلیق حسین بن عبدالله بن حسین لنگرودی گیلانی در کربلا در دوشنبه ۲۷ صفر ۱۲۳۵، عنوان و نشان شنگرف،در ابتدا قبل از شروع نسخه در مورد مولف مطالبی نوشته شده در چند صفحه، بر کاغذ فستقی در ۳۲۷ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۱۹/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین‌بن عبدالله لنگرودی گیلانی (کاتب) احمدبن زین الدین احسائی (مؤلف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر زیارتنامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۲۳۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان