زبدةالمعارف قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف علی اکبر اصفهانی اژه ای، به نام فتحلی شاه، در ۲۸ شعبان ۱۲۲۴ تالیف به انجام رسیده، نسخ شعبان ۱۲۳۲، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۴۷۳ برگ ۲۹ سطری نوشته شده،جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۱۸/۰۰۰
پدید آورندگان : علی اکبر اصفهانی اژه ای (مؤلف)
موضوع اثر : اصول دین شیعه
تاریخ خلق : ۱۲۳۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان