بیست باب در معرفت تقویم زندیه

نظر شما:

تالیف عبدالعلی بن محمد بیرجندی در روز دوشنبه ۲۶ ذیحجه ۱۲۰۱ برای میر علی رضا، نستعلیق، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۲۱ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج عنابی ضربی نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۷۲/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالعلی بن محمد بیرجندی (مؤلف)
موضوع اثر : گاهنامه‌ها/ نجوم
تاریخ خلق : ۱۲۰۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان