ترجمه خلاصة الحساب یا تحفه قطب شاهی صفویه

نظر شما:

تالیف حسین بن حاجی ابراهیم شریفی شاهرودی برای اویس کجوری در زمان قطب شاه، نسخ و نستعلیق میر فخرالدین مرعشی حسینی در سده ۱۰، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۹۷ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۸۴/۰۰۲
پدید آورندگان : حسین‌ابن حاجی ابراهیم شریفی (مترجم) میر فخر مرعشی حسینی (کاتب)
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان