پراکنده‌هایی در دعا و ذکر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخ سده ۱۲ و ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشتی به تاریخ ۱۳۱۸ با ستاره ی شش پر داود، بر کاغذ فستقی در ۱۳ برگ مختلف السطور نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۶۳/۰۰۷
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۲) تا قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته‌ای
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, نسخه خطی, دعاها
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان