رساله در نفس غزنویان

نظر شما:

نسخ ابوالفتح بن حسین منجم در ۱۰ شوال ۵۴۸، عنوان و نشان و جدول شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۱۹ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۸۳/۰۰۲
پدید آورندگان : ابوالفتح‌بن حسین منجم (کاتب)
موضوع اثر : نفس
تاریخ خلق : ۵۴۸ قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، مجدول،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : جدول, غزنویان, نسخه خطی
دوره تاریخی غزنویان روی بر خط زمان