رساله در نفس غزنویان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۸۳/۰۰۲
پدید آورندگان : ابوالفتح‌بن حسین منجم (کاتب)
موضوع اثر : نفس
تاریخ خلق : ۵۴۸ قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : غزنویان, نسخه خطی
دوره تاریخی غزنویان روی بر خط زمان