تقویم شرعی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عنوان موضوعی: در نیک و بد روزها و سعد و نحس ساعات که از کتاب دیگر مؤلف "تقویم‌المؤمنین" انتخاب شده است. در مقدمه درباره جدولها و طرز استفاده از آنها توضیح داده شده (‎۳ صفحه) و بقیه کتاب شامل خود جدولهاست
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۳۶۵/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدصالح‌بن عبدالواسع خاتون‌آبادی (مولف)
موضوع اثر : گاهشماری اسلامی / نجوم اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهارمهره، جدول کشی، تذهیب ،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان